DANIŞTAY SAVCISI, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHİNİN İPTALİNİ İSTEDİ

İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı açılan davada Danıştay Savcısı, fesih sürecinin iptalini istedi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Anlaşmalar Daire Başkanı Emre Topal, feshin iptalini isteyen bayanların savunmalarına karşı “Gayri önemli iddialar” dedi. Topal’a cevap veren avukat Özge Yücel, “Nasıl bu karardan vazgeçildiğini anlattı, lakin neden olduğunu anlatmadı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı Danıştay’da açılan davaların ikinci dizisi bugün yapıldı. Danıştay 10. Daire, bugün fesih kararının iptali için dava açan HDP Eş Genel Lideri Pervin Buldan, CHP Küme Başkanvekili Özgür Özel, Bayanlar ve Çocuklar Derneği, SOL Parti, Yargıçlar Sendikası, Malatya, Zonguldak, Çanakkale, Kars, Artvin, Denizli, Kırklareli, Tokat, Aksaray ve Şırnak barolarının müracaatlarını görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Anlaşmalar Daire Başkanı Emre Topal, “Bir milletlerarası muahedeyi sonuçlandıran asıl süreç onay işlemidir” diyerek, bu yetkinin Cumhurbaşkanı’nda olduğunu ve TBMM’nin de yalnızca “milletlerarası mutabakatın onaylanmasını uygun bulma yetkisinin olduğunu” söyledi.

Topal’ın konuşması sırasında yargıç, savunmasını süratli yapmasını istedi. Topal, “Biraz sürecek. Çünkü çok gayri önemli tezler var” dedi. Topal, “Biz daima şunu savunduk, milletlerarası mutabakatlar memleketler arası hukuk sürecidir. TBMM’nin kabul ettiği iç hukuk kanunu değildir” diye konuştu.

Topal’ın sözlerinin akabinde avukat Özge Yücel, “Nasıl bu karardan vazgeçildiğini anlattı ancak neden olduğunu anlatmadı” dedi.

Avukat Hülya Gülbahar, Topal’a; “Anayasa’nın 90’ıncı hususu çok açık. Bunu yorumlamaya gerek yok. Arkadaşların okuması ve okuduğunu anlaması gerekiyor” dedi. Gülbahar insan haklarıyla ilgili olan milletlerarası sözleşmelerin kendisiyle çelişen kanunları bertaraf edeceğini söyledi.

Avukat Şenal Sarıhan, taleplerinin ömür hakkının korunması olduğunu söz ederek; “Kadınlar hayat haklarının güvence altın alınmasını, şiddete uğramamak, ikinci sınıf olmamak istiyorlar. Temel haklarla Cumhurbaşkanlığı makamının kararname çıkarma yetkisi yok” diye konuştu. Sarıhan, “Esas olması gereken şey ömür hakkına sahip çıkmasıdır bu mahkeme kararının” dedi.

“ALLAH KİMSEYE SAHİBİNİN İSMİNE SAVUNMA YAPMAYI NASİP ETMESİN”

Malatya Barosu ismine konuşan avukat Sibel Suiçmez, Topal’a; “Allah kimseye sahibinin ismine savunma yapmayı nasip etmesin” dedi.

Cumhurbaşkanlığı avukatları iptal talebinin reddini istedi. Danıştay Savcısı, “Dava konusu sürecin iptalinin gerektiğini düşünüyorum” diyerek, fesih sürecinin iptalini istedi.

Daire, ileri tarihte karar verilmek üzere duruşmayı sonlandırdı.