KESK: 3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ, BIRAKALIM İHTİLAL ÜZERE OLMASINI, ISLAHAT BİLE OLAMAYACAK KADAR YÜZEYSEL VE VERİLEN KELAMLARIN ÇOK UZAĞINDA

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlemesine ait, “Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanı’nın ‘devrim’ diye sunduğu 3600 ek gösterge değişikliği konusu belirsizliğini koruyor. Açıklandığı kadarıyla bırakalım ihtilal üzere olmasını, ıslahat bile olamayacak kadar yüzeysel ve verilen sözlerin çok uzağındadır” açıklamasını yaptı.

KESK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü kabine toplantısının akabinde açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlemesini bugün yaptığı yazılı açıklamayla kıymetlendirdi. KESK’in açıklamasında şunlar kaydedildi:

“TÜM AÇIKLAMALARIN ORTAK NOKTASI KOCAMAN BİR BELİRSİZLİKTİR”

“Attığı tüm adımları yapılacak genel seçimlere göre atmaya başlayan ve seçim startını veren AKP Genel Lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı haliyle tam olarak ne tür değişiklikler yapılacağını anlamak mümkün değildir. Muhtemelen taslak üzerinde çalışmalar devam etmekte olup son hali henüz verilmemiştir. İktidarın dün itibariyle ‘Temmuz ve aralık ayında yeni düzenlemeler daha olacak’ halindeki açıklamaları ise emekçilerin beklentisini azamî düzeye çıkararak seçim öncesi kendi lehlerine bir hava estirmeyi amaçlamaktadır. Lakin tüm açıklamaların ortak noktası kocaman bir belirsizliktir. Bir ihtilalden bahsedeceklerse bu, çok bilinmeyenli denklemi icat etmiş olmaları olsa gerek. Neredeyse bir yıldır öteki konfederasyonları sürece dâhil etmeyerek Bakanlıkla birlikte çalışma yürüten MEMUR SEN konfederasyonunun da ‘içeriğini bilmiyoruz’ demesi ise düzenlemenin beklentilerin çok gerisinde olduğunu ve kendilerini işin içinden sıyırmak istediklerini düşündürmektedir. Değişiklik taslağının Meclis’e verilmesi ile ayrıntıları öğrenmiş olacağız. Elimizde yalnızca AKP Genel Lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 06.06.2022 tarihinde kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama bulunmaktadır.

Açıklamaya göre; bütün memurların ek gösterge sayıları 600 puan artırılacak, ek göstergesi 3000 olan tüm kamu çalışanlarının ek göstergesi 3600’e yükseltilecek, hiyerarşik istikrar korunacak, genel müdür yardımcılarının ek göstergesi 3600’den 4400’e çıkarılacak, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri 2200’den 3000’e yükseltilecek, yardımcı hizmetlilere ek gösterge verilecek ve yönetimci pozisyonundaki işçinin ek gösterge sayıları düzenlenecek.

“AÇIKLAMA TEMEL ALINIRSA KAMU EMEKÇİLERİNİN YAŞADIĞI EŞİTSİZLİK MOTAMOT DEVAM EDECEKTİR”

Açıklama ekseninde birkaç konuya dikkat çekmek gerekirse; açıklamanın içeriği temel alınırsa ek gösterge sayısı 3600’ün altındaki kamu emekçilerinin yaşadığı eşitsizlik motamot devam edecektir. Bu da toplam çalışan kamu emekçilerinin yüzde 35-40’ına denk gelmektedir. Bu bölümler için ek göstergede 600 artırımının ne maaşlarında ne de emeklilik maaşlarında önemli bir karşılığı yoktur. Örneğin Mart 2022 itibariyle ek gösterge cetvelinde her 100 puanın karşılığı, brüt 23,54 TL’dir. 3600’ün altındaki 600 puanın karşılığı, brüt olarak 141,24 TL, net olarak ise yaklaşık 117 TL’dir. Açıklamada genel idari hizmetler sınıfındaki şube müdürü ve genel müdür yardımcı dışında kalan alt kademe öteki işçiye dair hiçbir detay yoktur. Hasebiyle bir kıymetlendirme yapmak için elimizde bilgi bulunmamaktadır. Açıklamada ek göstergeye bağlı özel hizmet tazminat oranlarına dair bir ibare bulunmamaktadır. Meğer temel olarak özel hizmet tazminat oranlarında bir artış beklenmekteydi. Konfederasyonumuz ısrarla mevcut aylıklarda ve emekli maaşlarında bir artış olacaksa özel hizmet tazminat oranlarında ve emekli maaşı bağlama oranında değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirtmiş, talep etmiştir. Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanı, yaptığı açıklamada ‘Bütün kamu çalışanları yani 5 milyon 300 bin civarında çalışan ve emeklileri kapsayan bir düzenleme yaptık. Lise mezunu ve ortaokulu mezunu dâhil 600 puan verdik. Hasebiyle hiçbir sendikanın, hiç kimsenin talep etmediği bir düzenleme yaptık’ demiştir. Bu açıklama gerçeği söz etmemektedir. Kamuoyu ve kamu emekçileri yanıltılmaktadır.

Konfederasyonumuz, 15.03.2022 tarihinde, Bakanlığın MEMUR SEN ile bahse ait yapacağı toplantının bir gün öncesinde, 2022–165/01–10 sayı no ile görüş ve taleplerini Bakanlığa iletmiştir. Taleplerimiz özet olarak;

Ön lisans ve lisans mezunlarının ek göstergesinin 3600’den başlayarak düzenlenmesi; tabip, diş tabibi bakımından ise bu oranların üste gerçek 7600 ek göstergeye ulaşacak halde yükseltilmesi, lise ve altı mezun olanlar bakımından ise ön lisans ve lisans mezunlarına yapılacak oransal artış dikkate alınarak, yardımcı hizmetler sınıfına tabi hizmetliler de dâhil edilerek, ek gösterge tablosunun yine düzenlenmesi ve bu formda 1400 puan artışın bu gruptakilerine de yansıtılması, ek gösterge tablosunda yapılacak düzenlemenin 5434 sayılı Kanun’a tabi kamu görevlilerinin emekliliğine adaletli bir halde yansıyabilmesi için 5434 sayılı Kanun’un ek 70. hususunda düzenlenen özel hizmet aylığı oranlarının aşağıdaki üzere yükseltilmesi.

Buna göre; ek göstergesi 2200’den daha az olan ve ek göstergesi olmayan kamu görevlileri için mevcut yüzde 55’in yüzde 100’e yükseltilmesi, ek göstergesi 2200 (dâhil) – 3600 (hariç) ortasında olan kamu görevlileri için mevcut yüzde 85’in yüzde 130’a yükseltilmesi, ek göstergesi 3600 (dâhil) – 4800 (hariç) ortasında olan kamu görevlileri için mevcut yüzde 145’in yüzde 160’a yükseltilmesi, ek göstergesi 4800 (dâhil) – 6400 (hariç) ortasında olan kamu görevlileri için mevcut yüzde 165’in yüzde 180’e yükseltilmesi, ek göstergesi 6400 (dâhil) – 7600 (hariç) ortasında olan kamu görevlileri için mevcut yüzde 195’in yüzde 200’e yükseltilmesi, ek göstergesi 7600 üzeri olan kamu görevlilerinin ek göstergesinin motamot korunması, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra kamu görevine başlayan kamu grevlileri de dâhil olmak üzere emekli aylıklarının insan onuruna yakışır bir düzeye çıkarılması için, yaşlılık aylığına temel aylığın hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısının, 4447 sayılı Kanun’da tanımlanan birinci halinde olduğu üzere TÜFE ile gelişme suratının çarpımı olması, yaşlılık aylığı bağlama oranlarının her tam yıl için iki puan yerine üç puan olarak değiştirilmesi halinde olmuştur.

“TALEPLERİMİZ TEKNİK BOYUTUYLA DA AYRINTILANDIRILARAK BAKANLIĞA İLETİLMİŞTİR”

Taleplerimiz, teknik boyutuyla da ayrıntılandırılarak Bakanlığa iletilmiştir. Münasebetiyle Bakan’ın ‘hiçbir sendikanın talep etmediği’ sözü AKP’nin klasik algı ve beklenti yaratma siyaseti olup MEMUR SEN dışındaki emek örgütlerini sürece dâhil etmedikleri gerçeğini örtbas etmeye yöneliktir. Yandaş konfederasyon talep etmemiş olabilir lakin konfederasyonumuzun talepleri nettir, açıktır ve her evrede kamuoyu ve bakanlık ile paylaşılmıştır. Yardımcı hizmetlere dair bir artış yapıldığı söz edilmekle birlikte yapılan artışın maddi karşılığı çay-simit parası bile etmeyecek bir orana denk gelmektedir. Açıklamada 5510 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği Ekim 2008 sonrasında göreve başlayan kamu emekçilerinin durumuna dair hiçbir söz yoktur. Dolaysıyla bu bölümdeki kamu emekçilerinin daha önce göreve başlayanlar ile ortalarında aylık ve emekli aylıklarındaki uçurumun artıp artmayacağı bilinmemektedir. Hâlihazırda görev yapan üç buçuk milyon civarındaki kamu görevlisinin yaklaşık yarısı, Ekim 2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanun’a göre kamu görevine başlamıştır. Bu nedenle ek gösterge düzenlemesi bu kesiti kapsamasa yaklaşık 1 milyon 750 bin kamu görevlisi, mevcut yasaya göre emekli aylığına yansımasından yararlanamayacaktır. Çünkü bu kümenin emekli aylığı, ileride emekli olduklarında 5510 sayılı Kanun’a göre hesaplanacaktır.

“TÜM KONFEDERASYONLARIN İŞTİRAKİNİN SAĞLANDIĞI TOPLANTILARLA TASLAĞA SON HALİ VERİLMELİ”

Kısacası düzenleme, Ekim 2008 sonrasında göreve başlayan kamu emekçilerini kapsamıyorsa en az 1 milyon 750 bin kamu görevlisi kapsam dışı demektir ve iktidarın bu kadar propaganda yapmasının karşılığı yoktur. Eşitsizlik ve adaletsizlik devam edecek demektir.

İktidara çağrıda bulunuyoruz: 3600 ek gösterge konusunun adaletli ve istikrarlı çözümü ile özel hizmet tazminat oranları ve emekli aylığı güncelleme katsayısının artırılması talebinin karşılanması için geç kalınmış değildir. Aileleriyle birlikte 20 milyonu bulan kamu emekçileri ve emeklilerine insanca yaşayacak bir maaşın sağlanması seçime endeksli yürütülmemelidir. Meclis’e sevk edilmesi öncesinde ve Meclis’te kurullar basamağında tüm konfederasyonların iştirakinin sağlandığı toplantılarla taslağa son hali verilmeli, en geniş mutabakatın sağlanması temel alınmalıdır.”