MAHKEME, BAKANLIĞIN YETKİ EVRAKI VERMEDİĞİ NAKLİYAT-İŞ SENDİKASINI HAKLI BULDU

FAHRETTİN ÖZTÜRK

 

İstanbul 4. İş Mahkemesi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu iş yerlerinde çalışan bin 500’ü aşkın işçinin toplu sözleşmesi yapabilmesi için gerekli yetki dokümanını vermeyen ve bu mevzuda alınan önlem kararını da uygulamayan Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’nın hukuka muhalif davrandığına hükmederek, kararını iptal etti.

DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası, yeni örgütlü oldukları işyerleri ile yıllardır örgütlü oldukları Tüvtürk Taşıt Muayene İstasyonları’nda toplu sözleşme görüşmelerine başlamak için gerekli olan yetki evrakını “işkolu barajını aşmadığı gerekçesiyle” vermeyen Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’nın karının iptali için başvurmuş ve bahisle ilgili dava açılmıştı. Daha önce İstanbul 4. İş Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, bakanlığın sürecinin tedbiren durdurulmasına karar verilmişti. Mahkeme, bugün yapılan duruşmada ise önlem kararına da uymayan bakanlığın sürecinin tümüyle iptaline karar verdi.

Duruşma çıkışında adliye önünde bir ortaya gelen Nakliyat-İş Sendikası yönetici ve üyeleri basın açıklaması yaptı. Nakliyat-İş Genel Lideri Ali İstek Küçükosmanoğlu, şunları söyledi:

“BİR AVUÇ PARA BABASI ZENGİNLİĞİNE ZENGİNLİK KATARKEN MİLYONLARCA İŞÇİ AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA: Bugün bin 500 işçiyi ilgilendiren bir uyuşmazlıkla ilgili bir davanın duruşması yapıldı. Son 24 yılın en yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı oranlarını yaşadığı bir ortamdan geçiyoruz. Bir avuç para babası, zenginliklerine zenginlik katarken, bunu Hazine Bakanı aslında açık bir biçimde söz ediyorken, milyonlarca işçinin, emekçinin daha fazla fakirleşmeyle, açlıkla karşı karşıya kalırken, daha insanca yaşayabilecekleri ücret bu hayat pahalılığında, bu enflasyon ortamında düşen alım gücümüzü olabildiği kadar korumak için, insanca yaşayabilecekleri ücret ve çalışma şartları mücadelesini vermeye çalışıyoruz sendika olarak.

BAKANLIK KANUNA UYMUYOR: Milyonlarca işçi açlık, yoksulluk ve işsizlikle cebelleşirken işçi ve kamu sendikaları konfederasyonları üç maymunu oynuyorlar, duymuyorlar, görmüyorlar, bir açıklama dahi yapmıyorlar. Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı, yıllardan beri mevcut 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşme Kanunu’nca düzenlenen kurallara uymuyor. Yargı kararlarına, Bölge Adliye mahkemelerinin, İstinaf Mahkemesi’nin, mahallî mahkemelerin kararlarına uymuyor. Büsbütün bir hukuksuzluk ortamı var. Bir taraftan onlarla mücadele ediyoruz, başka yandan patronlarla, işverenlerle uğraşıyoruz. Bin günü geçen direnişlerimiz, mücadelelerimiz var. Bir taraftan da sarı sendikacılara karşı mücadele veriyoruz.

1500 İŞÇİYİ İLGİLENDİREN YETKİ MÜRACAATLARIMIZI BAKANLIK REDDETTİ: Burada yaşanan olay şu: Bin 500 işçiyi ilgilendiren yetki meselesiyle ilgili 24 Ocak 2022 tarihinde bakanlığa yetki başvurusu yaptık. Bakanlık baraj sıkıntısını gerekçe yaparak müracaatlarımızı reddetti. 16 Şubat tarihinde olumsuz yetki tespiti verdi. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre aslında bakanlık hukuksuzluk yaptı. Çünkü bakın yasa ne diyor? Bildirim ile bir süreç yapamazsın diyor. Lakin buna karşın bakanlık onları güya doğruymuş üzere kabul ederek süreç yapmaya devam ediyor.

İLK SEFER BİR MAHKEME, BAKANLIĞA ‘SENİN YAPTIĞIN SÜREÇ HUKUKSUZ’ DEDİ: Biz bununla ilgili hem olumsuz yetki tespitlerine itiraz davası açtık hem de önlem istedik. Birinci kere, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarih 10 yıla yakın bir süre olacak. Bu süre içerisinde birinci sefer bir iş mahkemesi, bakanlığa dedi ki ‘Senin yaptığın süreç hukuksuzdur. İptali gerekir.’ Bundan ötürü da önlem kararı verdi. Ve bunun devamında da bakanlık bu önlem kararını uygulamadı. Sonrasında tekrardan yetkili mahkemelere, Cumhuriyet savcılarına, Ankara’da, buradaki 4. İş Mahkemesi’ne tekrardan müracaatlar yaptık. Bunun üzerine bakanlık önlem kararı uyguladı.

BUNLARIN YAPTIĞI SARI SENDİKACILIKTIR, İŞÇİ SINIFINA İHANETTİR: İşin ilginci Tüvtürk Ergene Taşıt Muayene İstasyonları’nda patron itiraz etmediği halde TÜMTİS Sendikası tarafından işçilerin yetki tespitine, çoğunluk tespitine itiraz edilmiştir. Patronların itirazlarını anlamak mümkün. Sınıfsal bir refleks göstererek her patronun gönlünden geçer. Çünkü, sendikasız olsun, toplu sözleşmesiz olsun, işçileri düşük ücretli çalıştırmaya devam etmek ister. Her patron bunu ister. Fakat kendisine sendikayım diyen, isminde sendika olup da itiraz edenler, bunların yapmış olduğu sarı sendikacılıktır, bunların yapmış olduğu işçi sınıfına ihanettir, alçaklıktır. Bunların sendikacılıkla falan bir alakası yok. Bunlar itiraz ederek bin 500 işçinin ekmeğiyle ve geleceğiyle oynamaktadırlar.

BURADAN ÇAĞRI YAPIYORUZ İŞÇİLERİN EKMEĞİYLE OYNAMAYIN İTİRAZLARINIZI GERİ ÇEKİN: Buradan çağrı yapıyoruz bir defa daha. İşçilerin ekmeğiyle, TÜVTÜRK İstanbul’da çalışanların, Ergene’de, İSG’de, termal işletmeciliğinde çalışan bin 500 işçinin ekmeğiyle, geleceğiyle oynamayın. İtirazlarınızı geri çekin diyoruz. Bizim mücadelemiz devam ediyor. Türkiye’de birinci kez bu bahiste bakanlığın yapmış olduğu olumsuz yetki tespitiyle ilgili önlem kararı verildi. Bunlarla ilgili istinaf süreci de var. Orada da bir olumsuzluk çıkacağını düşünmüyoruz. Tüm engellemelere karşın Nakliyat-İş sendikasının mücadelesi devam ediyor. İşçi sınıfının mücadelesini daima bir arada devam ettireceğiz. Tüm iş yerlerinde, öbür iş yerlerine de örnek olacak, toplu sözleşmeler yapmaya devam ediyoruz.”